AVÍS LEGAL

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l´ informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d´ un fitxer automatitzat responsabilitat de la empresa mercantil SALEON, S.A., CIF: A-08802068, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 24203, Foli 178, Fulla Nº B-65847, Inscripció 24ª. La finalitat d´ aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

 

L´ usuari garanteix l´ autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.illafantasia.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a SALEON, S.A., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l´ únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a SALEON, S.A. o a tercers.

 

SALEON, S.A. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l´ ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d´ Internet deSALEON, S.A.

 

Amb els límits establerts a la llei, SALEON, S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d´ Internet. Els continguts e informació de les pàgines d´ Internet de SALEON, S.A. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l´ exercici  de la seva professió. No obstant, els continguts e informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d´ un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

 

Les pàgines d´ Internet de SALEON, S.A. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de SALEON, S.A. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de SALEON, S.A.

 

Així mateix, per accedir als serveis que SALEON, S.A. ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d´ allò establert en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l´ informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de SALEON, S.A., amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l´ informem de la possibilitat d´ exercir els drets d´ accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en FINCA MAS BRASSO S/N 08339 VILASSAR DE DALT (BARCELONA) o be, enviar un correu electrònic info@illafantasia.com

 

Per poder accedir a “Club Illa Fantasia” l’ usuari haurà d’ introduir un codi d’ usuari i clau d’ accés.

 

 

 

SALEON, S.A.no es fa responsable del mal us de les contrasenyes que vostè pugui dur a terme com a usuari. És responsabilitat de l’ usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que es subministrin per a l’ accés com a usuari, impedint l’ us indegut o accés per part de tercers.

 

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a que SALEON, S.A. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de l’ Informació i del Comerç Electrònic. En el suposat de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a SALEON, S.A., a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@illafantasia.com, manifestant la seva voluntat.

CURRÍCULUM – TREBALLA AMB NOSALTRES  

 

A efectes d’allò disposat a la normativa vigent sobre protecció de dades, les dades que ens proporciona del seu currículum, són imprescindibles per a la tramitació de la sol·licitud. Els seus titulars consenten que les seves dades personals i de currículum, inclosa l’adreça de correu electrònic que es faciliti, s’incorporin al fitxer del qual és responsable SALEON, S.A., amb la finalitat d’estudiar i/o executar la present sol·licitud i per a l’estudi i anàlisi personalitzat o segmentat del mateix.

 

Les dades de currículum que es faciliten seran conservades durant el termini d’un any, passat el qual SALEON, S.A. procedirà a la seva total destrucció.

 

SALEON, S.A. garanteix que totes les seves dades personals facilitades seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular podrà exercir gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, adreçant la seva sol·licitud per escrit a  SALEON, S.A., FINCA MAS BRASSO S/N – 08339 VILASSAR DE DALT (BARCELONA)

 

NORMES D’ÚS DEL FÒRUM

 

El registre al fòrum és gratuït, però per això abans s’han  d’acceptar unes Normes d’ús bàsiques i senzilles, les quals s’enumeren a continuació:

 

NORMES GENERALS

 

No es garanteix l’exactitud, integritat o veracitat dels missatges. www.illafantasia.com, no es responsabilitza de cap manera de les opinions o informacions difoses pels usuaris. La publicació al fòrum de les mateixes, no implica el reconeixement de www.illafantasia.com de la informació com a certa ni tampoc la seva aprovació, conformitat o suport. Les opinions difoses reflecteixen únicament l’opinió personal o punt de vista dels seus autors.

 

La responsabilitat de la informació proporcionada, opinions i, en definitiva, del text íntegre dels missatges escrits per un usuari, és exclusiva d’aquest usuari a tots els efectes.

 

No es permet la publicació de missatges que incloguin informació falsa i/o que difami a cap persona o entitat. Tampoc missatges amb contingut pornogràfic o de caràcter inapropiat per a persones menors d’edat. El mateix criteri s’aplica als missatges de tipus racista, sexista o crític amb determinats sectors o col·lectius socials.

 

DADES PERSONALS I EL REGISTRE D’IPS

 

www.illafantasia.com, recomana no exposar públicament dades personals, així com l’adreça de correu electrònic, missatgeria instantània, número de telèfon, o domicili particular. Aquesta informació, a part de no tenir rellevància per a d’altres usuaris, podria ser objecte de mal ús per part de terceres persones, en tractar-se d’una informació de fàcil captura en estar exposada en una web pública.

 

www.illafantasia.com, no es fa responsable de la seva difusió, sent la responsabilitat exclusiva de l’usuari que la publica.

 

www.illafantasia.com, registra de forma automàtica la IP de tots els usuaris que envien missatges al fòrum. Aquesta informació és només visible per als moderadors i l’administració del fòrum, i es col·laborarà en la mesura del possible amb l’autoritat competent en cas de què es requereixi awww.illafantasia.com, qualsevol tipus d’informació sobre presumptes infractors de la legislació vigent.

 

EXPULSIÓ DEL FÒRUM

 

En el cas de què els moderadors detectin que un usuari incompleix les normes, compten amb l’autorització per a l’amonestació i advertència mitjançant el sistema d’infraccions.

 

En el cas de què fos necessari, podran procedir a l’expulsió de l’usuari del fòrum si així ho consideren oportú o si la gravetat de les seves accions o la seva situació de reincidència en l’ incompliment de les normes ho requereix.

 

Els moderadors poden contemplar l’eliminació de les infraccions d’un usuari si passat un temps el comportament en el fòrum per part de l’usuari ha demostrat un canvi d’actitud positiu.

 

USUARIS CONFLICTIUS I/O EN DESACORD AMB LES NORMES DEL FÒRUM

 

Qualsevol usuari que alteri el bon funcionament del fòrum mitjançant reiterades queixes, menyspreu als moderadors i/o a l’administració o a les normes d’ús del fòrum serà expulsat del mateix.

 

Com a usuari es pot estar en desacord amb alguna d’aquestes normes, però queda ben clar que això no dóna llibertat per a infringir-les. La infracció de les normes implicarà l’aplicació de les corresponents sancions per part dels moderadors, que podran amonestar a l’infractor o expulsar-lo directament, segons la gravetat de l’actuació o el seu caràcter reincident.

 

L’eliminació de missatges o expulsió del fòrum no atorga el dret a rèplica.

 

MISSATGES CREATS PER MEMBRES EXPULSATS DEL FÒRUM

 

Els missatges creats per un membre expulsat del fòrum de www.illafantasia.com menys els que per les normes d’ús hagin estat esborrats, es mantindran en el mateix i no es podrà exigir-ne la seva eliminació. Es considera que un missatge escrit en un mitjà públic i gratuït és una aportació pública, en aquest cas a un col·lectiu  i en un marc de col·laboració, aportant informació i detalls. L’eliminació dels mateixos privaria a tot el col·lectiu de l’accés a aquesta informació.

 

NO RETROACTIVITAT DE LES NORMES

 

L’establiment i canvi en les normes del fòrum no implica retroactivitat en les mateixes. Si en el passat cap usuari va ser expulsat o sancionat per les normes vigents amb anterioritat, ha de saber que el present i/o futurs canvis de normes no tenen caràcter retroactiu, i les expulsions i sancions continuaran vigents.

 

 

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L´ usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

POLÍTICA DE COOKIES

Una “Cookie” es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de “cookies” nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos controlar qué páginas encuentran nuestros usuarios útiles y cuáles no.

 

Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra web. Tenga en cuenta que las cookies no pueden dañar su equipo y que, a cambio, el que estén activadas nos ayudan a identificar y resolver los errores.

 

La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

 

Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de su navegador hasta que abandone la página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro del usuario. La información obtenida por medio de estas cookies, sirven para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitando su uso.

 

_ Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez que usted realiza una nueva visita. Una web permanente posee una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa fecha.

 

A continuación publicamos una relación de las principales cookies utilizadas en nuestra Web, distinguiendo:

 

_ Las cookies estrictamente necesarias como por ejemplo, aquellas que sirvan para una correcta navegación o las que permitan realizar servicios solicitados por el usuario o cookies que sirvan para asegurar que el contenido de la página web se carga eficazmente.

 

_ Las cookies de terceros como por ejemplo, las usadas por redes sociales, o por complementos externos de contenido.

_ Las cookies analíticas con propósitos de mantenimiento periódico, y en aras de garantizar el mejor servicio posible al usuario, los sitios web´s hacen uso normalmente de cookies “analíticas” para recopilar datos estadísticos de la actividad .

 

RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS COOKIES QUE UTILIZAMOS EN LA PÁGINA WEB:

La tabla que publicamos a continuación recoge de forma esquematizada las cookies que utilizamos en nuestra página web:

 

Cookie Nombre Finalidad / Más información Vencimiento
www.parqueacuaticobarcelona.es PHPSESSID Esta cookie se usa para establecer la sesión del usuario que visita nuestra web. Es una manera de identificar y gestionar el estado – las variables de sesión – para un usuario concreto, y poder mover esa información a través de de nuestra Web. Sesión
Google Analytics _utma SALEON, S.A., apoya el uso de Google Analytics en el sitio web para
poder hacer un seguimiento de la actividad realizada en él.Las cookies de Google Analytics recopilan información de registro estándar y datos sobre los hábitos de los visitantes   de forma anónima.Más información:developers.google.com/analytics/resources/
concepts/gaConceptsCookies
 (en inglés).
2 años
_utmb 30 minutos
_utmc Sesión
_utmz 6 meses
_utmv 2 años
Cookies  google.com PREF  

El uso de servicios de localización como Google Maps implica la instalación de estas cookies

Se utilizan para recordar preferencias del usuario durante su navegación.

Para hacer la publicidad más atractiva

Y para proveer de mecanismos de seguridad que eviten el acceso no autorizado a datos de acceso de usuarios o la información que éstos facilitan en formularios de contacto, p.ej.

Más información sobre las cookies de Google en www.google.com/intl/es/policies/technologies/types (castellano)

2 años
APISID 2 años
NID, SID 6 meses
HSID 2 años
OGP

 

ENTE NECESARIAS

Garantías complementarias – Gestión de cookies:

Como garantía complementaria a las anteriormente descritas, el registro de las cookies podrá estar sujeto a su aceptación durante la instalación o puesta al día del navegador usado, y esta aceptación puede en todo momento ser revocada mediante las opciones de configuración de contenidos y privacidad disponibles.

Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran siempre después de su visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado, puede tener diferentes nombres. A continuación encontrará una lista de los navegadores más comunes y los diferentes  nombres de este “modo privado”:

 

Internet Explorer 8 y superior; InPrivate Safari 2 y superior; Navegación Privada

Opera 10.5 y superior; Navegación Privada FireFox 3.5 y superior; Navegación Privada Google Chrome 10 y superior; Incógnito

 

 

Importante: Por favor, lea atentamente la sección de ayuda de su navegador para conocer más acerca de cómo activar el “modo privado”. Podrá seguir visitando nuestra web aunque su navegador esté en “modo privado”, si bien, su navegación por nuestra web puede no ser óptima y algunas utilidades pueden no funcionar correctamente.